Kámen a sklo
Kamenné sochy kombinované se sklem.

Sklo kámen zjemní, dodá mu jas a svit. Nechá jej prosvitnout skrz husté a navěky temné krystaly jeho hmoty. Pustí mu světlo do útrob. Nechá jej vyrůst ze skály a chytat světlo do náruče. Kámen sklo podepře, vysadí na slunečné místo a nechá jej pohrávat si se světelnými paprsky. Kámen je starý brach, který se nepředvádí. Nad frivolností skla se jen usmívá pod vousy.

Index -> Galleries -> Stone&Glass