Inner Light - Vnitřní světloSkleněnými stélami "Vnitřní světlo" jsem chtěla vyjádřit symbolický středobod všech živých organismů, hlavně těch, které vykazují extrémní životaschopnost.

Otisky středověkých kamenů mi posloužily k vytvoření vzoru, které svým neustálým opakováním vyjadřují nekonečnost.

Index -> galleries -> glass sculptures -> Inner Light